Sorento

Nemoguće je ne zaljubiti se u panoramu sorenta. Neravna i razuđena obala kao da štiti male, obojene kućice i ulice karakteristične za taj kraj u unutrašnjim delovima. Obala Sorenta će Vas odmah zadiviti – izgleda kao pravi raj.

Sorento je sunčani grad ponosno razbaškaren na visokoj hridi u čijem podnožju svetluca bistra tirkizna voda Tirenskog mora.

Pogledajte i našu celokupnu ponudu za letovanje u Italiji .